Herní myši

Optický senzor

Typ senzoru - snímače

Podle technologie, respektive typu senzoru, který snímá pohym myši na určitém povrchu, dělíme myši na optické (využívající červené LED světlo), laserové (s vysokou přesností) či BlueTrack (využívající modrou LED diodu).

Rozdíl mezi optickou myší, která využívá odraz od osvětleného povrchu LED diodou a myší laserovou, je v přesnosti a intenzitě infračerveného laseru a ve vyšším rozlišení senzoru.

Optický senzor

Optický senzor je sice z hlediska technologie starší, avšak někteří výrobci se k němu po nedávném boomu laserových senzorů opět navracejí. Proč? Optický senzor je u kvalitních myší i přes nižší DPI lepší než laserový - je přesnější.

Optickou myší nazýváme takovou myš, která osvětluje a optickým snímačem snímá povrch pod sebou. Optická myš pořizuje obrovské množství „fotografií“ za vteřinu – mezi každými dvěma snímky poté počítá posun určitých bodů a z toho pak získává celkový směr (a rychlost) svého pohybu. Kvalitnější myši zpracovávají za sekundu více snímků, aby byl pohyb myši přesnější a správně reagoval i na rychlé a prudké pohyby.

Zdrojem obvykle bývá LED dioda svítící červenou barvou. Její světlo je na podložku soustředěno malým zrcátkem popřípadě optickým hranolkem. Červená barva se používá díky své velké svítivosti použitých LED diod.

Optická myš pracuje spolehlivě na povrchu, kde je možné snadno rozpoznat pohyb podkladu. Z tohoto důvodu je nevhodným podkladem sklo, zrcadlo nebo jiný povrch, který způsobuje vznik falešných odrazů.


©2016 Herní myši